Projekt z Fondu Partnerství

Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem projektu je vytvoření rodinného centra v Hořovicích

Rodinné centrum bude bezpečným prostředím pro rodiče a děti. Rozšíří současnou nabídku Domečku Hořovice pro tuto cílovou skupinu. Rodinné centrum nabídne prostor pro setkání rodičů na mateřské dovolené. Nabídne zázemí občanským sdružením a neziskovým organizacím a umožní jejich spolupráci. Poskytne nabídku kurzů, seminářů a vzdělávacích cyklů. Zaměření aktivit rodičovského centra bude přizpůsobeno požadavkům z dotazníkového šetření potřeb rodičů i prarodičů z Hořovic. Bude otevřeným centrem pro všechny občany Hořovic.

Tým Hořovice